Vítajte na stránke venovanej školskému časopisu Ipierko.

Školský časopis Ipierko vznikol v decembri 2000 a vydávajú ho študenti Stredného odborného učilišťa pre telesne postihnutú mládež na Mokrohájskej č.1.

   Vychádza štvrťročne v náklade 100 až 150 kusov.

Web by František Szijartó   (fero.szijarto@gmail.com)  Last update: 2008/02/09 20:49

www.ipierko.iprba.skpierko